woman feeling back pain and the place of joints pain is shown on a skeleton


Reumatoidalne zapalenie stawów jest niezwykle groźną chorobą zapalną. Z niewiadomych powodów system odpornościowy człowieka zaczyna samoistnie atakować zdrowe komórki. Wywołuje to procesy zapalne, prowadzące do nieodwracalnych zniszczeń stawów. W ich obrębie dochodzi do upośledzenie funkcjonalnego, deformacji, a nawet trwałego unieruchomienia. Choroba bardzo często prowadzi do inwalidztwa, więcej niż co druga osoba, którą dotknie ta choroba, traci możliwość samodzielnego funkcjonowania. W niektórych przypadkach schorzenie może prowadzić również do śmierci pacjenta.

Najpowszechniejsze symptomy, z którymi związane jest reumatoidalne zapalenie stawów

Najprostsze codzienne czynności stają się nie lada wyzwaniem pl.wikipedia.org. Zdeformowane dłonie powodują, że chorzy nie mogą zakręcić kranu lub utrzymać kubka z napojem. Nasilający się w nocy ból powoduje chroniczne przemęczenie. . Wraz z rozwojem choroba może zaatakować serce, nerki, płuca lub układ nerwowy. Zmiany, których choroba dokonuje w obrębie stawów są nieodwracalne.

W przypadku  reumatoidalnego zapalenia stawów objawy są podstawowym wyzwaniem https://pl.wikipedia.org/wiki/Tkanka_chrz%C4%99stna. Celem terapii jest zapobieganie lub przynajmniej opóźnianie destrukcji stawów i zmniejszanie bólu. Najczęściej stosowanym na świecie lekiem przy tym schorzeniu jest metotreksat, który pierwotnie stosowany był w leczeniu chorób nowotworowych, a później znalazł zastosowanie w reumatologii, gdzie używa się go w znacznie mniejszych dawkach. Specyfik jest dość skuteczny, jednak względnie często powoduje działania niepożądane, do których należą: niewydolność nerek i wątroby oraz zapalenia skóry i naczyń krwionośnych.

W okresie nasilenia choroby do leków modyfikujących włącza się małe dawki sterydów, które szybko hamują zapalenie przynosząc pacjentom znaczną ulgę. Niestety stosowanie sterydów również wiąże się z rozlicznymi działaniami niepożądanymi. Cierpiący chorzy kupują za granicą tzw. sole złota, które w Polsce nie są dopuszczone do obrotu farmaceutycznego. Kuracja z użyciem tych preparatów bywa skuteczna, jednak ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest bardzo duże. Niestety zapaść finansowa w służbie zdrowia sprawia, że najnowsze technologie medyczne wciąż są bardzo trudno dostępne. Leki biologiczne są symbolicznie stosowane w ramach programów terapeutycznych.

Rate this post