man having sore back because of joints


Reumatolodzy uważają, że 10-15 procent chorych na reumatoidalne zapalenie stawów powinno otrzymywać leki biologiczne. Ze względu na sytuację finansową w służbie zdrowia w chwili obecnej z najnowszych technologii medycznych może korzystać 10 razy mniej pacjentów. Lekarze alarmują, że od połowy 2012 roku dostęp ten został jeszcze bardziej utrudniony. Wszystko przez zastąpienie programów terapeutycznych nowymi programami lekowymi i ograniczenie środków jakie Narodowy Fundusz Zdrowia wydaje na ich realizację. Nawet dzisiaj leki biologiczne przysługują jedynie pacjentom w stanie krytycznym. przed

Jak leczy się reumatoidalne zapalenie stawów?

Wraz z rozwojem inżynierii genetycznej oraz wiedzy o procesach odpornościowych występujących w organizmie człowieka naukowcy wypracowali nowy typ farmaceutyków zwanych lekami biologicznymi. W największym skrócie są to białka naśladujące funkcje prawidłowych białek ludzkich. W całym cywilizowanym świecie leki biologiczne zaczęły być coraz częściej wykorzystywane w onkologii, endokrynologii, gastroenterologii i reumatologii. Niestety cena tych leków spowodowała znaczne opóźnienia w ich stosowaniu w naszym kraju. Pomimo rynkowej dostępności leków biologicznych do 2008 roku korzystało z nich jedynie kilkaset osób pl.wikipedia.org. Następnie wprowadzono do procedur medycznych zasadę terapii inicjującej, która przez środowisko medyczne była odbierana jako kolejna bariera oddalająca pacjentów od najnowszych technologii medycznych. Wiele wskazuje na to, że od połowy 2012 roku sytuacja się pogorszyła.

Lekarze podkreślają, że nie każdy pacjent chory na reumatoidalne zapalenie stawów kwalifikuje się do leczenia biologicznego. Grupa chorych ze wskazaniami do takich terapii wynosi około 30 tysięcy chorych pl.wikipedia.org. Tymczasem programy terapeutyczne, w ramach których chorzy otrzymywali leki biologiczne, były przewidziane dla 2500 osób. Z rozmaitych analiz wynika, że koszty pośrednie związane z leczeniem reumatoidalnego zapalenia stawów w Polsce są 5 razy większe od bezpośrednich nakładów na leczenie. Utrata produktywności, wypłaty zasiłków chorobowych i rent dla ludzi tracących zdrowie zastępuje możliwości skorzystania z najnowszych technologii medycznych. Technologii, których skuteczności nikt nie podważył i nie podważa.

Rate this post